dari dari dari

アフガニスタン、ダリー語について

دفتر خاطرات روزانه

f:id:aya_dari:20211023221840j:plain

Image by 이룬 봉 from Pixabay

 

This is a diary page. I am going to keep a diary in Dari day by day.

این صفحه دفتر خاطرات روزانه است. من روز به روز او را خواهم نوشت. ۱

 

 تقویم هجری شمسی افغانستان
            ه۱۳۹۸ میزان    عقرب    قوس     جدی     دلو     حوت
ه۱۳۹۹  حمل     ثور        جوزا     سرطان   اسد   سنبله
ه۱۳۹۹
 میزان   عقرب    قوس
     جدی      دلو    حوت
ه۱۴۰۰  حمل     ثور        جوزا    سرطان   اسد   سنبله 

ه۱۴۰۰  میزان   عقرب

 

 

 

شنبه ۱ عقرب ۱۴۰۰
  امروز چند کار را تمام و پس دو سطر خوشنویسی را تمرین کردم. شام نزد داکتر سوزنی رفتم. شب بعد از ۱۰ ساعت در کلاس خوشنویسی شرکت کردم.       ۱

 

یک شنبه ۲ عقرب ۱۴۰۰
  امروز هوا آرام بود. چون فصل تابستان تمام شد، لباس‌های سفید، مثلا پیراهان، تونبان، روسری و تی شرت را شستم و خشک کردم. شکر. بعداً یک درس آنلاین انگلیسی داشتم. شاگرد فاژه بزرگ چند بار کشید. مثل اینکه من داکتر داندان‌ها میبودم. «خواب آلود استی؟» شاگرد سر تکان داد. چاره ندارم. بهتر درس را میخواهم بدهم.      ۱

 

دو شنبه ۳ عقرب ۱۴۰۰
  صبح از ساعت هشت کلاس انگلیسی داشتم. خوب. بعداً اسناد را ترجمه کردم و پس درس دری داشتم. داستان کوتاه «شیر و طاهره» پایان شد. ازش دلتنگ بودم. از سخن استاد لذت بردم. شب در کلاس خوشنویسی شرکت کردم. آنکس و اینجا را چند بار تمرین کردم. خیلی مفید بود.       ۱(ادامه دراد)

 

سه شنبه ۴ عقرب ۱۴۰۰
  صبح تا نان چاشت ترجمه کردم. بعد از نانچاشت به بیرون رفت تا انتخاب کنم. درباره قضات دیوان عالی کشور هم رایدهی کردم. خوب. بعد از برگشتن، ترجمه‌‌‌‌ٔ اسناد را ادامه دادم. ازش لذت بردم. چون دیروز و امروز ماهیچه سنهای بزرگ را کشیدم، کمرم درد شدیداً میکند.        ۱(ادامه دراد)

 

 

www.daridaridari.com

www.daridaridari.com

www.daridaridari.com