dari dari dari

アフガニスタン、ダリー語について

دفتر خاطرات روزانه

f:id:aya_dari:20210220163451j:plain

Image by Jill Wellington from Pixabay

 

This is a diary page. I am going to keep a diary in Dari day by day.

این صفحه دفتر خاطرات روزانه است. من روز به روز او را خواهم نوشت. ۱

 

 تقویم هجری شمسی افغانستان
            ه۱۳۹۸ میزان    عقرب    قوس     جدی     دلو     حوت
ه۱۳۹۹  حمل     ثور        جوزا     سرطان   اسد   سنبله
ه۱۳۹۹
 میزان   عقرب    قوس
     جدی      دلو    حوت

 

 

 

شنبه ۱  حوت ۱۳۹۹

 

جمعه ۱ حوت ۱۳۹۹
    صبح اعلان برای نوروز رد شده را دیدم و پس دوباره اعلان نو را درخواست کردم. قبل از ظهر با نگهبان صحبت کردم. بعد از ظهر برای کار خانگی اسناد را ترجمه کردم. چون هوا سرد اما افتابی بود، خوشحال بودم. ۱

 

شنبه ۲ حوت ۱۳۹۹
    چون دیشب نتوانستم که خوشنویسی را بهتر بنویسم، صبح هم خوشنویسی را تمرین کردم. بعد از ظهر به بیرون برای همسایگی و نگهبان هدیه ها را خریدم.  ۱

 

یک شنبه ۳ حوت ۱۳۹۹
    چون شوهرم به امتحان‌ها انگلیسی دوم رفت، در خانه آرام یافتم. برای درس فردا چند جمله را از بر خواندم. بعد از اینکه برگشت، کینو خورد. بعداً به بیرون پیاده رفتیم. تقریباً پنج کیلومتر گردش کردیم.  ۱

 

دو شنبه ۴ حوت ۱۳۹۹
    برای کوچ در این هفته، صبح به دو شرکت ترجمه صورت پرداخت را فرستادم. بعداً یوگا کردم. بعد از نان چاشت، درس دری داشتم. برای کار خانگی، تمرین جمله «درس معلم ار بود زمزمه محبتی» را تقدیم کرده بودم. این جمله و دنباله‌ اش «جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را» در حقیقت درست است.  ۱

 

سه شنبه ۵ حوت ۱۳۹۹
    یک کتاب را «مغز اسمارت فون» خواندم. این کتاب را یک داکتر روانی سوئدی نوشت. گفت که اگر سه یا چهار ساعت در یک روز از اسمارت فون یا اس ان اس استفاده میکینید، دل بیقراری میشود و نمیتوانید تمرکز بیابید. او هم گفت که ستیف جوبز هم بیل گیتس هم برای کودکان شان از استفاده اسمارت فون جلوگیری کرده بودند. بعد از اینکه خواندم، میخواهم از اسمارت فون مسافه مناسب بیابم.  ۱

 

چهار شنبه ۶ حوت ۱۳۹۹
    صبح دو کارمند به خانه آمد تا چند جا را ترمیم کنند. هوا گرم و صاف بسیار خوب بود. تاحالا توجه نکردم که به پدرم چاکلیتی را فرستاده نبودم! هول خوردم. او هیچ نگفته بود. چاره ندارم. ماه مارچ شیرین را به پدر و مادرم میفرستم...  ۱(ادامه دارد)

 

پنج شنبه ۷ حوت ۱۳۹۹
    هوا گرم بود. از صبح تا شب برای کوچ تهیه می‌کردم. همه روز بسیار مصروف بودم. یک یک پیش رفتم. الحمدلله. ۱(ادامه دارد)

 

جمعه ۸ حوت ۱۳۹۹
    هوا . ۱(ادامه دارد)

 

 شنبه ۹ حوت ۱۳۹۹
    هوا .  ۱(ادامه دارد)

 

یک شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۹
    هوا .  ۱(ادامه دارد)

 

www.daridaridari.com 

www.daridaridari.com

www.daridaridari.com