dari dari dari

アフガニスタン、ダリー語について

دفتر خاطرات روزانه

heart

Image by Bianca Mentil from Pixabay

 

This is a diary page. I am going to keep a diary in Dari day by day.

این صفحه دفتر خاطرات روزانه است. من روز به روز او را خواهم نوشت. ۱

 

 تقویم هجری شمسی افغانستان
            ه۱۳۹۸ میزان    عقرب    قوس     جدی     دلو     حوت
ه۱۳۹۹  حمل     ثور        جوزا     سرطان   اسد   سنبله
ه۱۳۹۹
 میزان   عقرب   قوس

 

 

 

یک شنبه ۱ قوس  ۱۳۹۹
      چون در این بار دورهٔ تنظیف خانواده‌ام بود، پس از ظهر پلکان را از طبقه پنجم تا اول جاروب کردم. الحمدلله. امشب شوهرم به اوکیناوا برگشت. برای من سوغات‌ها داد. واو! مخلوط برنج که بسیار دوست دارم و دو قطعه کیک شکلاتی زمانیکه در شینجوکو زندگی میکردم خوش داشته‌ام بودند. خیلی خوشحال بودم. چون او موهایم تغییره شده را متوجه نشد، آنرا گفتم.  گفت: ببخشین، آه خوب، خوب استین. مثل اینکه من پشک میبودم.ا

 

دو شنبه ۲ قوس  ۱۳۹۹
      استادم به اوکیناوا آمد. در یک شهر بندر، چای‌را نوشیدیم. در باره چیزهای گوناگون صحبت کردیم. وقتیکه به رستورانت داخل شدیم، با جهانگردهای خارجی گپ زدیم. بقدریکه اشک ریختیم، زیاد خندیدیم. واو! اکنون هم خیلی خوشحال استم. آرزو میکنم که در آینده این خواب دیشب واقع شده باشد.   ا

 

سه شنبه ۳ قوس  ۱۳۹۹
      آب را جوشاندم تا چای اسطوخودوس را تهیه کنم. از بالا به روی آب را میدیدم. چند حباب خرد گرد هم آمدند و رفته رفته حباب زیاد جمع شدند. وقتیکه فکر کردم که بزرگتر میشه، ناگهان متفرق شدند. این پدیده مانند گروه انسان‌ها است. تا اندازه‌ای بزرگتر میشود، هیچ یک کاسه نشده‌اند.   ا

 


تازه‌ترین

چهار شنبه ۴ قوس  ۱۳۹۹
      امروز پرنده‌گان میخواندند. چون وقت داشتم، به کتابخانه رفتم. در سر راه بازگشت، مردی کور را دیدم. او بالای بلاک‌های بریل قدم میزد. میخواستم که از او بپرسم اما نتوانستم. چند راه بدون علامه پیاده میرفت. چون این روزها به سبب کرونا ویروس، درنگ میکنم. اگر من در باره کرونا توجه نمیکنم، ممکن است که او آنرا توجه کند. و امکان داریم که فکر میکند «به تو ربطی ندارد»...   ا(ادامه دارد)

 

 

 

www.daridaridari.com

 

www.daridaridari.com

 

www.daridaridari.com