dari dari dari

アフガニスタン、ダリー語について

۱۴۰۱ سنبله

Image by Walkerssk from Pixabay

دفتر خاطرات روزانه

ا
سه شنبه ۱ سنبله ۱۴۰۱
 برای سایت دکانم، چند کار را کردم. بعد از ظهر،‌یک کلاس آنلاین انگلیسی داشتم. خوب گذشت. بعداً آن کارها را ادامه دادم. پس از تقریباً شش بجه، به سوپرمارکت رفتم.      ۱
   پنج شنبه ۳۱ سنبله ۱۴۰۱
 صبح نزد داکتر دندان رفتم. خوب گذشت. بعد از برگشت چند میل را فرستادم. بعد از نان چاشت، درسهای کورس امشب را پیش از پیش تمرین کردم.  ضمناً تا حالا سنگ سنگین را میخواستم حرکت بدهم، اما نشد. از ین رو، در ماه سنبله این سنگ نه بلکه چیزهای دیگر را حرکت میدهم. نمیدانم این کار در حقیقت موجب حرکت سنگ سنگین میشود یا خیر. اما چیزهای جدید پیدا شدن. شب به کار رفتم. در راه آواز پشک به گوشم رسید. ۱

دفتر خاطرات روزانه